Het leven van een kunstenaar

Kunst en cultuur zit Nikko in het bloed, maar is dat geen platitude? Dat is toch immers bij elke kunstenaar het geval? Dat kan zijn, maar voor iemand die op zijn 60e zo enthousiast start met de dromen van zijn jeugd is dat geen platitude, maar een feest. Dat wil niet zeggen dat hij pas op zijn 60e is begonnen met foto- en schilderkunst. Kunst en cultuur boeien hem al een leven lang. In zijn jeugd hield hij zich bezig met portretfotografie, cabaret, toneel en dichten. Het abstracte werk is daar later bijgekomen, zowel in de fotografie als in de schilder- en tekenkunst. De laatste tijd is hij vooral geboeid door de vorm van het vierkant en de variaties daarop.

Schilderkunst
Kenmerkend voor zowel zijn foto- als schilderwerk is dat Nikko zich niet beperkt tot één bepaalde stijl of onderwerp. Hij is voortdurend zoekende naar vormen, kleuren en vooral sferen die voor hem op dat moment belangrijk zijn. Hierdoor ontstaat een grote variëteit aan werken en voor de galeriebezoeker aan keuzes. Op dit moment wordt hij vooral geboeid door de vorm van het vierkant dat voor hem bijna een magisch figuur is geworden met vele mogelijkheden tot expressie. Het lijnenspel met inkt is daar bijgekomen en wordt nu ook steeds belangrijker voor hem om te komen tot nieuwe ideeën en werken.


Fotokunst
Bij zijn fotografische werk is Nikko vooral geïnteresseerd in het detail van zijn objecten. Hij kiest alledaagse dingen, voorwerpen, situaties die hij een nieuwe vorm geeft door deze te abstraheren. Hij werkt vanuit een eigen intuïtie die bepalend is voor het eindontwerp. De gekozen details verworden dan in de meeste gevallen tot op zichzelf staande abstracte kunstwerken. Hij heeft een scherp oog voor artistieke abstracties in zijn omgeving, met name de bebouwde omgeving en in de natuur. Een voorbeeld van de bebouwde omgeving is zijn fotografisch werk van gebouwendetails, die hij zelf als ‘plooien van gebouwen’ kenschetst. Een ander voorbeeld daarvan is zijn werk van de details van de ramen van Marc Chagall in de synagoge van het Hadassah University Medical Center in Jerusalem. De details zijn met recht nieuwe schilderijen geworden.

Triples, duplo’s en mono’s.
Triples en duplo’s vormen een spannende combinatie van fotografie- en schilderkunst, die op zich weer een specialisatie zijn binnen de fotografie. De triple wordt opgebouwd uit de foto van een detail van een bestaand en min of meer bekend kunstwerk van bij voorkeur een groot meester (schilder of beeldhouwer) in combinatie met een foto van een detail van een van zijn eigen werken. Hieraan wordt digitaal een derde deel namelijk ‘de virtuele component’ toegevoegd. Bij de duplo valt de virtuele component weg. Hiermee creëert hij een geheel eigen vorm en sfeer. Mono’s zijn detailfoto’s van eigen schilderwerken, waardoor opnieuw aparte abstracte kunstwerken ontstaan. Dit type kunstwerk wordt als foto van minimaal 50 x 60 cm gepresenteerd.

Galerie Nikko: lowbudget kunst
Galerie Nikko bestaat virtueel op internet en in ‘real life’ als galerie aan huis in Eefde. De galerie aan huis vormt een ideale achtergrond voor de kunstwerken. Hoofdzakelijk worden werken van Nikko geëxposeerd. Regelmatig worden kunstenaars als gast uitgenodigd om te exposeren.
De galerie is op afspraak open en als u in de buurt bent. Bel gerust even aan. Het is zowel in artistiek als in financieel opzicht interessant. Nikko gaat ervan uit dat kunst er voor iedereen moet zijn en houdt daarom zijn prijzen altijd lowbudget.

Coloratuur

‘Als ik bezig ben dan vergeet ik alles om me heen, dan raak ik in een soortement flow die me een beetje van de aarde tilt. Bij heel intensieve werken kan dat soms wel vier uur duren. Daarna is het even het hoofd schudden en weer op aarde belanden. En vooral wat kritischer naar je eigen werk kijken. Het is altijd weer heerlijk en spannend tegelijk’.